Novice

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2016

21. 04. 2017
Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2016
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d., Celje objavlja Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2016 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2016.

Nadzorni svet je letni poročili obravnaval na seji dne 19. 4. 2017 in ju sprejel.

 
Skupina CETIS leto 2016 zaključila uspešno

Skupina CETIS je v letu 2016 dosegla skoraj 59 milijonov prihodkov oziroma 7,55 odstotkov več kot leta 2015. Poslovni izid Skupine CETIS je v letu 2016 znašal 1,9 milijonov evrov, kar je za 135 odstotkov več kot leto prej. Povečali smo tudi število zaposlenih in bruto dodano vrednost na zaposlenega, ki je znašala 40.000 evrov. V Skupini CETIS je bilo tako konec leta 2016 v osmih družbah 555 zaposlenih. Leto je zaznamoval tudi intenziven investicijski ciklus, ki se nadaljuje tudi letos. Lani smo v Skupini CETIS investirali 6,6 milijonov evrov, in sicer predvsem v novo strojno opremo, ki bo zagotavljala višjo produktivnost in večjo kakovost naših izdelkov.

Na področju rešitev varnostnih tiskovin v skladu s strateškimi usmeritvami družba raste na globalnih trgih in na področju prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Ponosni smo, da smo bili ponovno izbrani kot dobavitelj potnih listov državljanov Republike Slovenije za obdobje naslednjih desetih let. Nov slovenski potni list odlikujejo številne nove inovativne varnostne rešitve, ki preprečujejo možnost zlorab. Cetisovi dokumenti so prisotni v številnih državah po svetu; skupaj smo lani odpremili komponente, ki so vgrajene v več kot tri milijone potnih listov. Realizirali smo tudi nekaj večjih projektov, med drugim večjo količino potnih listov za eno od največjih afriških držav, nadaljevali smo z dobavami podatkovne strani za kolumbijski potni list in uspešno izvajali koncesijske projekte v naših hčerinskih družbah v Afriki.

Na področju rešitev komercialnih tiskovin v družbi CETIS d.d. smo bili ob domačem trgu s skladu s strateškimi usmeritvami aktivni predvsem na trgih Zahodne Evrope, kjer raste število kupcev, ki cenijo kakovost naših izdelkov. Komercialni program Skupine CETIS z vstopom v lastniško strukturo družbe EGP d.d. iz Škofje Loke sedaj obsega celovite embalažne rešitve: rešitve komercialnih tiskovin v okviru matične družbe CETIS d.d., kjer proizvajamo predvsem etikete, sleeve, ovojne etikete, navodila in obrazce za farmacevtsko industrijo in industrijo kozmetike, industrijo pijač in prehrambno industrijo, EGP s potiskano kartonsko embalažo ter fleksibilno embalažo, ki jo proizvajamo pod okriljem družbe AMBA CO., d.o.o.

Ker želimo, da so naše strateške usmeritve in zaveze kupcem v skladu s strateškim načrtom do leta 2020 vidne tudi navzven, smo prenovili tudi identiteto in podobo blagovne znamke CETIS.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d. www.cetis.si.

Priloga: Revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS za poslovno leto 2016
 

Uprava družbe


Nazaj