Novice

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2018

29. 04. 2019
Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2018

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d. objavlja Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2018 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2018.

Upravni odbor je letni poročili obravnaval na seji dne 26. 4. 2019 in ju sprejel.

Skupina CETIS leto 2018 zaključila uspešno

Leto 2018 sta Skupino CETIS zaznamovali dve prelomnici: uspešen zaključek ene večjih investicij Skupine CETIS v zadnjih letih - selitev družbe AMBA CO. iz najetih prostorov v Ljubljani v proizvodne prostore družbe CETIS v Celju, ter uvedba novega informacijskega sistema. Sodobni proizvodni prostori, skladni z najzahtevnejšimi standardi kakovosti in varnosti na področju farmacevtske in prehrambne industrije, ter posodobljen in razširjen strojni park omogočajo več kot podvojeno kapaciteto tiska, višjo produktivnost, krajše dobavne roke, zagotavljajo dodatno varnost glede dobav z dvema tiskarskima strojema, večjo kakovost tiska ter širitev proizvodnega programa na področju pokrivnih filmov in vrečk. S proizvodnjo na novi lokaciji želimo povečali svojo konkurenčnost na trgu in posledično tudi obseg prodaje.

Skupina CETIS je v letu 2018 ustvarila 59,7 milijona evrov prihodkov od prodaje in 2,3 milijona evrov čistega dobička. Družba CETIS d.d. pa je leto 2018 zaključila s 33,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, od tega je 52 odstotkov ustvarila v tujini, in z 2 milijonoma evrov čistega dobička.

Leto 2018 je bilo glede prodaje rešitev varnostnih tiskovin eno najuspešnejših do zdaj; varnostne dokumente in rešitve smo prodali v 30 držav na štirih celinah. Lani smo za eno od razvitejših afriških držav uspešno izvedli projekt vzpostavitve kriminalnega registra za policijo, nato pa začeli še z izvedbo celotne platforme eUprave s centralnim registrom prebivalstva in pripravili pogoje za vključevanje drugih državnih procesov.

Ponosni smo na uspešno izvedbo najobsežnejšega in najzahtevnejšega projekta volitev v zgodovini družbe CETIS v začetku letošnjega leta: za parlamentarne volitve v Nigeriji smo stiskali več kot 71 milijonov volilnih lističev.

Leto 2019 je jubilejno leto razvoja v družbi CETIS, saj ekipa IT-rešitev praznuje deseto obletnico sistemskega organiziranega delovanja na razvojnih projektih v smislu nadgrajevanja Cetisovih dokumentov z IT-sistemskimi rešitvami. Danes so celovite rešitve eUprave ena naših pomembnih konkurenčnih prednosti in eno izmed ključnih področij rasti ter ustvarjanja višje dodane vrednosti.

Prodajne aktivnosti na področju rešitev komercialnih tiskovin so bile usmerjene v ključne strateške panoge: industrijo pijač, farmacevtsko in kozmetično industrijo ter prehrambno industrijo, z vidika trgov pa na strateški trg zahodne Evrope oziroma v izvoz, ki predstavlja že polovico prodaje.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj 10 let objavljeno na spletnih straneh družbe CETIS d.d. www.cetis.si.

Priloga: Revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS za poslovno leto 2018
 

 

 Upravni odborNazaj