Novice

Nasprotna predloga delničarja k 2. in 4. točki dnevnega reda ter zahteva za dodatno točko dnevnega reda 21. skupščine družbe CETIS d.d.

03. 06. 2014
Nasprotna predloga delničarja k 2. in 4. točki dnevnega reda ter zahteva za dodatno točko dnevnega reda 21. skupščine družbe CETIS d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe CETIS d.d., Čopova 24, 3000 Celje v zvezi z 21. skupščino družbe CETIS d.d., ki bo dne 23.6.2014, objavlja, da je prejela:
• nasprotni predlog delničarja Kovinoplastika Lož d.d. k 2. točki dnevnega reda 21. skupščine družbe,
• nasprotni predlog delničarja Kovinoplastika Lož d.d. k 4. točki dnevnega reda 21. skupščine družbe,
• zahtevo za dodatno točko dnevnega reda (6.1) k dnevnemu redu 21. skupščine družbe, ki jo zahteva delničar Kovinoplastika Lož d.d..

Nasprotna predloga in zahtevo za dodatno točko dnevnega reda objavlja družba ETIS d.d. v tem dokumentu.

Nasprotna predloga in zahteva za dodatno točko dnevnega reda so na vpogled delničarjem na sedežu družbe Cetis d.d. pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh družbe http://www.cetis.si, na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na teh spletnih straneh na voljo najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava družbeNazaj