Novice

Obvestilo o prejemu poročila posebne revizije

03. 08. 2016
Obvestilo o prejemu poročila posebne revizije
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe skladno s 5. odstavkom 320. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja ugotovitve, ki jih je po izvedeni posebni reviziji na osnovi sklepa Višjega sodišča v Celju, opr. št. Cpg 198/2015, z dne 25. 08. 2015 izdelala družba DELOITTE revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Uprava družbe bo skladno z zgoraj citiranim členom ZGD-1 posebno revizorjevo poročilo uvrstila na 26. skupščino družbe.
 
To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.

 
Uprava družbe


Nazaj