Novice

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS

28. 08. 2015
Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo:
 
Uprava družbe CETIS d.d. na osnovi določil 112. ter 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Nerevidirano konsolidirano polletno poročilo Skupine CETIS in nerevidirano polletno poročilo družbe CETIS d.d. za obdobje januar - junij 2015. 
 
Nerevidirano polletno poročilo družbe CETIS d.d. in nerevidirano konsolidirano polletno poročilo Skupine CETIS za obdobje januar - junij 2015 bosta na teh spletnih straneh objavljeni najmanj do zakonsko predpisanega roka petih let.
 
 
Uprava družbe


Nazaj