Novice

Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d.

26. 01. 2015
Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d.
Na osnovi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d., objavlja:
 
Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2013 in
revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2013

Družba CETIS d.d. je dne 25. 4. 2014 na SEOnet-u objavila Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2013 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2013 (v nadaljevanju letno poročilo). Skladno s prejeto odredbo ATVP družba CETIS d.d. objavlja dopolnjeno letno poročilo s podpisano izjavo članov poslovodstva in s tem odpravlja kršitev 3. točke drugega odstavka 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Celotno besedilo popravljenega letnega poročila je v priponki.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze tudi na teh spletnih straneh za obdobje najmanj 5 let od datuma objave.
 
 
Uprava družbePriponka: Revidirano letno poročilo družbe Cetis d.d. za poslovno leto 2013Nazaj