Novice

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 25. redne seje skupščine in čistopis dnevnega reda 25. redne seje skupščine

08. 08. 2016
Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 25. redne seje skupščine in čistopis dnevnega reda 25. redne seje skupščine
Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d.,  Čopova ulica 24, 3000 Celje objavlja naslednje sporočilo:

CETIS d.d. na osnovi dne 3. 8. 2016 prejete zahteve za dopolnitev dnevnega reda 25. redne seje skupščine delničarjev z dne 2. 8. 2016 s strani delničarjev Slovenski državni holding, d.d. in Kapitalska družba, d.d. objavlja zahtevo za uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red, in sicer: 6. točko (seznanitev z revizorjevim poročilom) in 7. točko (imenovanje posebnega zastopnika za vložitev morebitnih odškodninskih tožb) ter dopolnjen in spremenjen čistopis dnevnega reda 25. redne seje skupščine delničarjev.
 
Zahteva za dodatno točko dnevnega reda, čistopis dnevnega reda, dopolnjeno gradivo ter stališče uprave do dopolnitve dnevnega reda s predlaganimi točkami je na vpogled delničarjem na sedežu družbe CETIS d.d. pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh družbe http://www.cetis.si, na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si

Na voljo so naslednji dokumenti: Čistopis dnevnega redaČistopis dnevnega reda in predlogi sklepov z utemeljitvamiStališče uprave do dopolnitve dnevnega reda s predlaganimi točkami,  Zahteva za dodatno točko dnevnega reda

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe.


Uprava družbe

 


Nazaj