Javne objave

Družba CETIS d.d. kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, ki je dostopen prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS d.d.

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS d.d.

15. 09. 2023

Upravni odbor družbe CETIS d.d. objavlja Nerevidirano konsolidirano polletno poročilo Skupine CETIS in nerevidirano polletno poročilo družbe CETIS d.d. za leto 2023. Preberite več

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

13. 09. 2023

Družba CETIS d.d. je 12. 9. 2023 pridobila 300.000 delnic izdajatelja družbe HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, in jih takoj za tem, proste vseh bremen, prenesla na družbo CETIS-GRAF d.o Preberite več

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

25. 08. 2023

CETIS d.d. je z družbo MARCOM IT informacijske storitve d.o.o. sklenil Pogodbo o odsvojitvi in prenosu poslovnih deležev v družbi SOTECH, podjetje za računalniško tehnologijo d.o.o. Preberite več

Sklepi 34. skupščine družbe CETIS d.d.

Sklepi 34. skupščine družbe CETIS d.d.

28. 06. 2023

Upravni odbor družbe objavlja sklepe 34. redne skupščine delničarjev družbe CETIS d.d., ki je bila 28. 6. 2023. Preberite več

Prejem nasprotnega predloga

Prejem nasprotnega predloga

02. 06. 2023

Upravni odbor družbe CETIS d.d. sporoča, da je dne 2. 6. 2023 prejel nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) k predlogu sklepa pod točko 3.1. dnevnega reda 34. skup Preberite več

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

02. 06. 2023

CETIS d.d. je za namene izvajanja komercialne dejavnosti na Filipinih prevzel 46,3-odstotni delež v filipinski družbi CETIS PH COMMERCIAL INC. Sedež te družbe je na naslovu 18th Floor, The Podium West Preberite več

Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

25. 05. 2023

Upravni odbor družbe CETIS d.d. sklicuje 34. redno skupščino družbe CETIS d.d., ki bo v sredo, 28. 6. 2023, ob 14.00 uri v poslovnih prostorih na sedežu družbe. Preberite več

Poročilo o prejemkih za leto 2022

Poročilo o prejemkih za leto 2022

26. 04. 2023

Družba CETIS d.d. objavlja Poročilo o prejemkih družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja. Preberite več

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2022

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2022

26. 04. 2023

Družba CETIS d.d. objavlja Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2022 in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2022. Preberite več