Javne objave

Družba CETIS d.d. kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, ki je dostopen prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Obvestilo in izjava Upravnega odbora CETIS d.d. na podlagi 25. člena ZPre-1

Obvestilo in izjava Upravnega odbora CETIS d.d. na podlagi 25. člena ZPre-1

28. 12. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Prejem obvestila o prevzemni nameri za odkup delnic družbe CETIS d.d.

Prejem obvestila o prevzemni nameri za odkup delnic družbe CETIS d.d.

27. 12. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

27. 12. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Nakup lastnih delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

Nakup lastnih delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

30. 11. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS d.d.

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS d.d.

29. 09. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Pomembnejši sklepi seje upravnega odbora

Pomembnejši sklepi seje upravnega odbora

05. 09. 2017

 Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Obvestilo o datumu izplačila dividend

Obvestilo o datumu izplačila dividend

04. 09. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe CETIS d.d. obvešča javnost ... Preberite več

Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.

Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.

29. 08. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 27. redne skupščine delničarjev družbe CETIS d.d. Preberite več

Nakup delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

Nakup delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

28. 08. 2017

Družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, 3000 Celje (v nadaljevanju: CETIS), je na osnovi uresničitve nakupne opcije in kupoprodajne pogodbe ... Preberite več

Obvestilo o umiku tožbe delničarjev na ugotovitev ničnosti volitev članov nadzornega sveta

Obvestilo o umiku tožbe delničarjev na ugotovitev ničnosti volitev članov nadzornega sveta

18. 08. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo ... Preberite več

Sklic na dokument: Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

Sklic na dokument: Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

27. 07. 2017

CETIS je dne 27. 7. 2017 objavil sklic 27. redne skupščine delničarjev družbe CETIS d.d. Preberite več

Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

27. 07. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami), Statuta družbe in druge veljavne zakonodaje, uprava Preberite več

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

25. 07. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Prodaja poslovnega deleža v družbi CETIS DIGITALNE STORITVE, informacijski inženiring in trgovina, d.o.o.

Prodaja poslovnega deleža v družbi CETIS DIGITALNE STORITVE, informacijski inženiring in trgovina, d.o.o.

27. 06. 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo ... Preberite več

Obvestilo o prejemu tožbe delničarjev na ugotovitev ničnosti volitev članov nadzornega sveta

Obvestilo o prejemu tožbe delničarjev na ugotovitev ničnosti volitev članov nadzornega sveta

23. 05. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje, družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo ... Preberite več

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2016

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2016

21. 04. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d. ... Preberite več

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

21. 04. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Obvestilo o sklepu sodišča v zvezi z vloženim predlogom delničarjev za odpoklic člana nadzornega sveta

Obvestilo o sklepu sodišča v zvezi z vloženim predlogom delničarjev za odpoklic člana nadzornega sveta

14. 04. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo ... Preberite več

Obvestilo o vloženem predlogu delničarjev za odpoklic člana nadzornega sveta družbe

Obvestilo o vloženem predlogu delničarjev za odpoklic člana nadzornega sveta družbe

03. 04. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo ... Preberite več

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

14. 03. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.

Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.

10. 03. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 26. redne skupščine delničarjev družbe CETIS d.d. ... Preberite več

Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

07. 02. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah ... Preberite več

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

20. 01. 2017

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več