Javne objave

Družba CETIS d.d. kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, ki je dostopen prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Obvestilo o sklepih skupščine

Obvestilo o sklepih skupščine

02. 12. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja ... Preberite več

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

22. 11. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne ... Preberite več

Objava vmesnega poročila poslovodstva

Objava vmesnega poročila poslovodstva

18. 11. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. ... Preberite več

Sklic skupščine delničarjev

Sklic skupščine delničarjev

29. 10. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah, Statuta družbe in druge veljavne ... Preberite več

Pomembnejša sklepa seje nadzornega sveta

Pomembnejša sklepa seje nadzornega sveta

25. 10. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje ... Preberite več

Pomembnejša sklepa seje nadzornega sveta

Pomembnejša sklepa seje nadzornega sveta

25. 09. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje ... Preberite več

Obvestilo o prejemu poročila posebne revizije

Obvestilo o prejemu poročila posebne revizije

20. 09. 2013

Družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, 3000 Celje, obvešča delničarje in zainteresirano javnost, da je prejela ... Preberite več

Letni dokument

Letni dokument

05. 09. 2013

Družba CETIS, d.d., na podlagi določil 63. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Letni dokument ... Preberite več

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS

30. 08. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d., Celje objavlja naslednje sporočilo ... Preberite več

Obvestilo o sklepih skupščine

Obvestilo o sklepih skupščine

14. 06. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja sklepe ... Preberite več

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

03. 06. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba ... Preberite več

Objava vmesnega poročila poslovodstva

Objava vmesnega poročila poslovodstva

17. 05. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. ... Preberite več

Sklic skupščine delničarjev

Sklic skupščine delničarjev

29. 04. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah ... Preberite več

Letno poročilo 2012

Letno poročilo 2012

26. 04. 2013

Objava Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2012 in revidiranega konsolidiranega ... Preberite več

Pomembnejša sklepa seje nadzornega sveta

Pomembnejša sklepa seje nadzornega sveta

26. 04. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje ... Preberite več

Pomembnejši sklep seje nadzornega sveta

Pomembnejši sklep seje nadzornega sveta

22. 04. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje ... Preberite več

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti, in z njimi povezanih oseb

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti, in z njimi povezanih oseb

18. 04. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba ... Preberite več