Javne objave

Družba CETIS d.d. kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, ki je dostopen prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Nakup delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

Nakup delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

28. 11. 2018

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS d.d.

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS d.d.

28. 09. 2018

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.

Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.

28. 08. 2018

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja sklepe 28. redne skupščine delničarjev družbe CETIS d.d. ... Preberite več

Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

26. 07. 2018

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah, Statuta družbe in druge veljavne zakonodaje, upravni odbor družbe CETIS d.d. ... Preberite več

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge v družbi CETIS d.d. skladno z Uredbo MAR

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge v družbi CETIS d.d. skladno z Uredbo MAR

10. 05. 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov, Uredbe o zlorabi trga (596/2014 - Uredba MAR) in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2017

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2017

26. 04. 2018

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d. ... Preberite več

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

Objava notranjih informacij družbe CETIS d.d.

09. 04. 2018

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CETIS d.d.

Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CETIS d.d.

23. 02. 2018

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov, četrtega odstavka 56. člena Zakona o prevzemih ... Preberite več

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

14. 02. 2018

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Mnenje upravnega odbora družbe CETIS d.d. o prevzemni ponudbi

Mnenje upravnega odbora družbe CETIS d.d. o prevzemni ponudbi

22. 01. 2018

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Prejem obvestila o prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe CETIS d.d.

Prejem obvestila o prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe CETIS d.d.

19. 01. 2018

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več