Javne objave

Družba CETIS d.d. kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, ki je dostopen prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS

09. 09. 2016

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo ... Preberite več

Pojasnilo k objavljenim sklepom skupščine družbe CETIS d.d.

Pojasnilo k objavljenim sklepom skupščine družbe CETIS d.d.

01. 09. 2016

CETIS je dne 1. 9. 2016 objavil sklepe skupščine, ki so bili sprejeti na 25. redni skupščini delničarjev družbe CETIS d.d. ... Preberite več

Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.

Sklepi skupščine družbe CETIS d.d.

01. 09. 2016

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 25. redne skupščine ... Preberite več

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

26. 08. 2016

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje družba CETIS ... Preberite več

Nakup delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

Nakup delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

11. 08. 2016

Družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, 3000 Celje (v nadaljevanju: CETIS), je na osnovi uresničitve nakupne opcije ... Preberite več

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 25. redne seje skupščine in čistopis dnevnega reda 25. redne seje skupščine

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 25. redne seje skupščine in čistopis dnevnega reda 25. redne seje skupščine

08. 08. 2016

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. ... Preberite več

Obvestilo o prejemu poročila posebne revizije

Obvestilo o prejemu poročila posebne revizije

03. 08. 2016

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS... Preberite več

Pomembnejši sklep seje nadzornega sveta

Pomembnejši sklep seje nadzornega sveta

27. 07. 2016

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje ... Preberite več

Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

Objava sklica skupščine delničarjev družbe CETIS d.d.

27. 07. 2016

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah ... Preberite več

Objava vmesnega poročila poslovodstva

Objava vmesnega poročila poslovodstva

19. 05. 2016

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. objavlja naslednje sporočilo ... Preberite več

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2015

Letno poročilo družbe CETIS d.d. in Skupine CETIS za poslovno leto 2015

22. 04. 2016

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d. ... Preberite več

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

21. 04. 2016

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje ... Preberite več

Nakup delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

Nakup delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

22. 03. 2016

Družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, 3000 Celje, je na osnovi uresničitve nakupne opcije ... Preberite več

Pomembnejši sklep seje nadzornega sveta

Pomembnejši sklep seje nadzornega sveta

12. 01. 2016

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne ... Preberite več

Nakup delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

Nakup delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

07. 01. 2016

Družba CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, 3000 Celje je na osnovi uresničitve ... Preberite več