Javne objave

Družba CETIS d.d. kot izdajatelj vrednostnih papirjev objavlja vse javne objave na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, ki je dostopen prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Sklic skupščine delničarjev

Sklic skupščine delničarjev

15. 12. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah ... Preberite več

Zahteva za sklic skupščine delničarjev

Zahteva za sklic skupščine delničarjev

20. 11. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS, d.d., Celje objavlja ... Preberite več

Objava vmesnega poročila poslovodstva

Objava vmesnega poročila poslovodstva

19. 11. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d., Celje objavlja ... Preberite več

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS d.d.

Polletno poročilo Skupine CETIS in družbe CETIS d.d.

28. 10. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d., Celje objavlja ... Preberite več

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

27. 06. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje ... Preberite več

Popravek obvestila o sklepih skupščine

Popravek obvestila o sklepih skupščine

24. 06. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja popravek ... Preberite več

Obvestilo o sklepih skupščine

Obvestilo o sklepih skupščine

23. 06. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja ... Preberite več

Čistopis dnevnega reda skupščine

Čistopis dnevnega reda skupščine

12. 06. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljane in veljavne zakonodaje uprava družbe CETIS d.d. ... Preberite več

Pojasnilo javnostim v zvezi z objavami v medijih

Pojasnilo javnostim v zvezi z objavami v medijih

05. 06. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, veljavne zakonodaje in dobrih poslovnih običajev ... Preberite več

Nasprotna predloga delničarja k 2. in 4. točki dnevnega reda ter zahteva za dodatno točko dnevnega reda 21. skupščine družbe CETIS d.d.

Nasprotna predloga delničarja k 2. in 4. točki dnevnega reda ter zahteva za dodatno točko dnevnega reda 21. skupščine družbe CETIS d.d.

03. 06. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe CETIS ... Preberite več

Sklic skupščine delničarjev

Sklic skupščine delničarjev

23. 05. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah ... Preberite več

Hčerinska družba CETIS Zagreb ima novo direktorico

Hčerinska družba CETIS Zagreb ima novo direktorico

23. 05. 2014

Cetisovo hčerinsko družbo CETIS Zagreb od aprila naprej vodi Luana Vozila Bajić, ki je v CETIS Zagrebu ... Preberite več

Objava vmesnega poročila poslovodstva

Objava vmesnega poročila poslovodstva

19. 05. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d. ... Preberite več

Letno poročilo družbe CETIS, d.d. in skupine CETIS

Letno poročilo družbe CETIS, d.d. in skupine CETIS

25. 04. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba CETIS d.d. ... Preberite več

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

Pomembnejši sklepi seje nadzornega sveta

25. 04. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje ... Preberite več

Ponovna objava vmesnega poročila poslovodstva

Ponovna objava vmesnega poročila poslovodstva

10. 02. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CETIS d.d., Celje objavlja ... Preberite več